hero image

Stres inkontinensim var mı?

Stres Üriner İnkontinans (SUI, Hafif Sızıntı olarak anılacaktır) öksürdüğünüzde, güldüğünüzde veya basit bir fiziksel aktive gerçekleştirdiğinizde küçük idrar kaçırma olur. İdrar kaçırmamnın meydana gelmesinin sebebi üretra kasları (mesaneyi kapatmak için vana hareket eder) açılır.

Bazı kadınlar koşu veya ağır nesneler kaldırmak gibi fiziksel aktiviteler yaptıklarında zaman zaman utanç verici bir sızıntı yaşarlar .

Diğer kadınlar da her gün, SUI endişesi çekiyor. Bu kadınlar öksürmek, hapşırmak ve günlük aktivitelerde her seferinde SÜİ yaşıyorlar. Seçtikleri faaliyetleri, gardıropları ve kendine güvenleri

Uresta ® mesane desteği SUI ile ilişkili olarak önemli ölçüde azaltırveya durdurur.

You likely have Stress Incontinence

Your leaking is likely by Stress Urinary
Incontinence
and the Uresta ® bladder support
would be a choice for you. You wear it
all day, if tend to experience leaking
now and then you cough, laugh, sneeze,
bend down to something up. Or you
wear it only you know will experience
leaking (for example exercise) It’s up to.

SUI is usually caused a weakening of the
pelvic floor muscles, prevents them from
doing their job (the stress in Stress
Incontinence refers to stress, not
mental stress). The Uresta ® bladder support was
designed by a to significantly
reduce or stop caused by SUI.

You may have Urge

You may have Urge Incontinence (sometimes referred to Overactive Bladder or OAB) should see a doctor discuss what might be this. Urge Incontinence could caused by irritation from infection or an overactive muscle. 8

The Uresta ® bladder support will help with the effects Urge Incontinence.

Evet! Uresta ® mesane desteği idrar kaçımanızı önemli ölçüde azaltmanıza veya durdurmanıza yardımcı olabilir.

Stres üriner inkontinans ve üriner inkontinansın (aynı zamanda Aşırı Aktif Mesane olarak da adlandırılır) bir karışımı olan Mixt tip (her iki idrar kaçırmanında beraber olduğu) inkontinans olabilir. Öksürmek, kahkaha atmak, hapşırmak veya fiziksel bir aktivite sırasında meydana gelen idrar kaçırmayı (SUI) önemli ölçüde azaltmak ya da durdurmak için uresta® mesane desteğini kullanabilirsiniz. Ancak ne zaman kullanabileceğin konusunda ve ani idrar yapma ihtiyacı oluştuğu durumlarda Uresta®'nın sizin için doğru olup olmadığını doktorunuza sorabilirsiniz.

Doktorunuzdan idrar kaçırma belirtileri hakkında bilgi isteyebilirsiniz.