Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1.TARAFLAR:

1.1 - SATICI

Ünvanı : Gildron Sağlık Teknolojileri İth.İhr.San.Tic.A.Ş. Bornova VD  395 097 0136
Adresi : Gümüş Metro Plaza Çınarlı mh. 5003 sk. No:2/2 D:401 Bornova / İzmir
Telefon : 0232 433 0633
Eposta adresi : info@uresta.com.tr

1.2 - ALICI
Adı Soyadı : 
Telefon : 
Eposta adresi : 

MADDE 2.KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI' nın SATICI' ya ait www.uresta.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve R.G.27.11.2014/29188) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN:
Sözleşme konusu ürün; SATICI’NIN internet sitesinde tanıtılan “Uresta” markalı, idrar kaçırmayı önleyen, mesane destekleme ürünü olup ürünün fiyatı KDV dahil 899,00(sekizyüzdoksandokuz) TL’dir.
 
MADDE 4.GENEL HÜKÜMLER:
4.1) ALICI, www.uresta.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri, bilgilendirme formunu, kullanım ve iade koşullarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici' ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2) Sözleşme konusu ürün,  her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3) Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.

4.7) Ürünün teslimatı için sipariş formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.

4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini ve bu hususta SATICI’NIN sorumlu olmayacağını şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5.ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

MADDE 6.CAYMA HAKKI:
6.1.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

6.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
6.3. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. Bu masrafların ALICI tarafından karşılanmaması halinde kargo ücreti ALICI'nın iade bedelinden kesilir.
 
6.4.Satıcının Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak İletişim Bilgileri:

Ünvanı : Gildron Sağlık Teknolojileri İth.İhr.San.Tic.A.Ş. Bornova VD  395 097 0136
Adresi : Gümüş Metro Plaza Çınarlı mh. 5003 sk. No:2/2 D:401 Bornova / İzmir
Telefon : 0232 433 0633
Eposta adresi : info@uresta.com.tr
 
MADDE 7.İADE KOŞULLARI:

7.1.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

7.2.ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya ürünün kullanılması, hasar görmesi gibi bir durum söz konusu ise SATICI ürünün ve ödemenin iadesini kabul etmekle yükümlü değildir.
7.3.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
7.4.İade işlemleri SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo tarafından gönderilmek zorundadır.

7.5.Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
 
MADDE 8. ÖDEME VE TESLİMAT:

8.1.ALICI, ürün bedelini SATICI’NIN , banka hesaplarından (TL) herhangi birine Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak ödeyebilir.
8.2.ALICI, SATICI’NIN internet sitesi üzerinden kredi kartı ile online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilir. Online ödemelerinizde sipariş sonunda stok kontrolü yapıldıktan sonra ALICI’NIN kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
 
MADDE 9.ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
SATICI’YA ait internet sitesinde yer alan “Ön Bilgilendirme Formu” bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. ALICI “Ön Bilgilendirme Formu”nda yer alan bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu beyan eder.
 
MADDE 10.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ HALİNDE YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri ile SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.
 
MADDE 11.SON HÜKÜMLER:
İşbu sözleşme 11(onbir) maddeden ibaret olup tarafların serbest iradeleri ile akdedilmiştir.